ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชัน End of Season Sale

 1. ข้อเสนอนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับการเลือกซื้อสินค้าอาดิดาสผ่านทางเว็บไซต์ www.adidas.co.th และแอปพลิเคชันของอาดิดาส (adidas app) เท่านั้น
 2. ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาเต็มและสินค้าเอาต์เลต เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 1 หรือ 2 ชิ้นจะได้รับส่วนลด 30% เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไจะได้รับส่วนลด 40% ข้อเสนอนี้มีผลตราบที่มีสินค้าในสต็อก ส่วนลดที่ได้รับจะแสดงที่หน้าตะกร้าสินค้า
 3. ไม่สามารถใช้ส่วนลดกับสินค้ าที่แสดงในรายการนี้ .
 4. ส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ ส่วนลด หรือเวาเชอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. ไม่สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า ณ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอาดิดาสที่เป็นร้านค้าออนไลน์ของบุคคลที่สาม และไม่สามารถนำไปใช้กับสินค้าที่ซื้อก่อนหน้านี้ได้ ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้มากกว่าหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาของข้อเสนอ
 6. สินค้าที่ส่งคืนและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายการคืนสินค้าจะได้รับการคืนเงินเท่ากับราคาที่จำหน่ายไป เมื่อคืนสินค้าแล้ว ไม่สามารถใช้ส่วนลดเพื่อซื้อสินค้าใหม่ในช่วงเวลาหลังจากที่การส่งเสริมการขายสิ้นสุดแล้วได้ โดยสามารถซื้อสินค้าใหม่ได้ในราคาที่โฆษณาไว้ ณ วันที่ทำการซื้อ
 7. ช่วงเวลาจัดส่งสินค้าปกติอาจได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดต่าง ๆ ของรัฐบาล และ/หรือจำนวนของคำสั่งซื้อที่รอการจัดส่งที่เพิ่มขึ้น เราขอขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 8. เว้นแต่จะเป็นความรับผิดที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย อาดิดาส (รวมทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน) ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ การสูญหาย หรือความเสียหาย (รวมทั้งการสูญเสียโอกาส ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง หรือที่อาจเกิดขึ้น) ที่บุคคลใดก็ตามทนทุกข์หรือประสบ (ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคคลหรือไม่ก็ตาม) อันมีสาเหตุจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ:
  1. การส่งเสริมการขายนี้
  2. การลักขโมย การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการแทรกแซงของบุคคลที่สาม
  3. ปัญหาทางเทคนิค หรือการทำงานที่ผิดปกติของอุปกรณ์ (ไม่ว่าจะอยู่ในการควบคุมของอาดิดาสหรือไม่ก็ตาม) และ
  4. การยกเลิกหรือการกำหนดวันสำหรับการส่งเสริมการขายนี้ใหม่
 9. ในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาพร้อมกันและทำให้จำนวนสินค้าไม่เพียงพอสำหรับจำหน่าย อาดิดาสมีสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อนั้น โดยอาดิดาสจะแจ้งให้ทราบทันทีและดำเนินการคืนเงินให้คุณต่อไป
 10. อาดิดาสไม่ต้องรับผิดชอบต่อความขัดข้องใด ๆ ที่ส่งผลให้การทำธุรกรรมของคุณไม่เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งปัญหา ความผิดปกติด้านเทคนิคของโทรศัพท์ หรือเครือข่าย หรือสาย เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ปัญหาทางเทคนิค หรือความหนาแน่นของการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือส่วนใดก็ตามประกอบกัน หรือข้อผิดพลาดทางเทคนิค รวมถึงความเสียหายใด ๆ ของโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการร่วมการส่งเสริมการขายนี้
 11. อาดิดาสไม่ต้องรับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ ถูกทำให้ล่าช้า เสียหาย หรือเกิดข้อผิดพลาดในการส่ง ไม่ว่าจะเป็นเพราะข้อผิดพลาด การละเว้น การเปลี่ยนแปลง การขัดขวาง การลบ การโจรกรรม การทำลาย การส่งผ่านขัดข้อง การสื่อสารไม่ได้ หรืออื่นใดก็ตาม
 12. พฤติกรรมที่ส่อไปในทางฉ้อโกงอาจส่งผลให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือถูกปฏิเสธการเข้าถึงแอปพลิเคชันอาดิดาส (adidas App) เว็บไซต์ adidas.co.th หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของอาดิดาส
 13. ลูกค้าทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ลูกค้าจะชดใช้ให้อาดิดาส (รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน) ต่อการสูญเสียและความเสียหายใดก็ตามทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง) ที่อาดิดาสได้รับ อันเป็นผลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่ง
 14. อาดิดาสขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. อาดิดาสขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยกเลิกการส่งเสริมการขายนี้ได้ตลอดเวลา
 16. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง